רוב מדי רעש בעלי יכולות של מדידה,הקלטה ושמירת פרמטרים רבים. חלק גדול של מוצרינו יכולים למדוד ולשמור בו זמנית מעל 100 פרמטרים שונים. מדריך זה מכתב על מנת לכלול את רוב המושגים ומונחים המקצועיים בתחום מדידת רעש. אנו נסביר ונדגים את כל המושגים אשר מתאימים לכל סוגי המכשירים ובמיוחד עבור מדי רעש של סדרות המכשירים שלנו OPTIMUS , TROJAN  וגם של דוזימטרים לרעש DOSEBADGE. 

 • A Weighting – אלו הם משקולות,סקאלות התדרים הסטנדרטיים אשר אנו שומעים על ידי האוזניים האנושיות. המונח הינו הכי נפוץ בתחום והוא מיועד להגדיר את התגובה של האוזן שלנו לרעש. הערך נמדד ביחידות (dB(A
 • C Weighting –  אלו הם משקולות,סקאלות התדרים אשר מספקים מידע גדול יותר בתחום תדרים ההנמוך. בתחום בין 31.5Hz-8KHz . הערך נמדד ביחידות (dB(C
 • Z Weighting –  אלו הם משקולות,סקאלות התדרים אשר מספקים מידע בתחום תדרים בין 8Hz-20KHz . הערך נמדד ביחידות (dB(C
משקולות תדרי רעש A,C,Z
 • FAST,SLOW,IMPULSE TIME WEIGHTINGS : פרמטרים אלו הוגדרו על ידי התקן הרשמי של מדידת רעש IEC61672 . המגדירים את "המהירות" בה מכשירים מגיבים לשינוי של הרעש בסביבה. לדוגמא FAST יגיב מהר יותר לשינויים ברמת הרעש ו SLOW הרבה לאט יותר. במידה ורמת הרעש זהה שני המכשירים יגיבו אותו דבר.  מכשיר אשר מכוון ל IMPULSE יגיב מהר יותר לעלייה פתאומית שך הרעש אך לאט יותר לירידה .
 • LEq – עוצמת רעש קבועה ממוצעת. ערך זה מייצג את סה"כ חשיפה לעוצמת רעש בפרק זמן או את הערך הממוצע . במידה ויש תנודות רבות של הרעש בפרקי זמן קצרים יש חשיבות רבה במדידה של פרמטר  LEq . LE נקרא גם כערך אקויולנטי של עוצמת הרעש.  יש לרשום את הזמן המדידה באופן הבא: LAq,5min=90dB
 •  PEAK SOUND PRESSURE: ערך זה רבים מתבלבלים עם ערך המקסימלי של הרעש. PEAK LEVEL הינו עוצמה הגבוהה ביותר של גל עוצמת הקול
 • 1:1 אוקטבה ו 1:3 ושליש אוקטבה: אלו באצם פילטרים של מד רעש. אוקטבה .כאשר אנו זקוקים למידע נרחב יותר של הרעש , תחום התדרים 20Hz-20kHz יכול להתפצל לחלקים או פסים. הדבר נעשה באופן אלקטרוני על ידי המד רעש. פסים אלו הן בעלי רוחב פס של אוקטבה אחת או של שליש אוקטבה. אוקטבה הינה פס תדר בה תדירות תחתונה גדולה פי 2 מתדירות עליונה. את תחום או ספקטרום התדרים הנשמע לאוזן האנושית 20Hz-20kHZ  פיצלו ל 10 פסים – כל פס נקרא "פס אוקטבה". לכל אוקטבה יש תדירות מרכזית ,תדירות עליונה ותדירות תחתונה. לדוגמא תדירות מרכזית 500 הרץ מייצגת פס אוקטבה שתחום שבין 355-710 הרץ. כאשר מודדים את עוצמת רעש לכל פס אוקטבה מקבלים חלוקת אנרגיית הרעש לפי כל תדירויות

 

מדי רעש דגם OPTIMUS מספקים מגוון רחב של פרמטרים ומידע גראפי למשתמש בזמן המדידה:

 • GENERAL VIEW : מסך זה מראה מידע כללי לגבי המכשיר כגון מספר הסידורי שלו, תאירכי כיול וכמות זיכרון במכשיר.
 • SOUND LEVEL VIEW: מסך זה מספק מידע לגבי עוצמת רעש – פרמטרים הבאים – LAF,LAS,LAFmax,LAFmin
 • תצוגת LEq: תצוגה של הערך הממוצע של רעש בפרק זמן נתון . כאשר אין מדידה ערך זה יהיה 1 שניה LEq.  כאשר מתבצעת מדידה המספר יראה עם משקולת תדר מתאימה שנבחרה A,C,Z. בנוסף נראה גם את הערכים הבאים: LAPeak,LAE,LCeq,LCE. המד רעש יראה גם גראף של LAeq ושל  LCPeak.
 • תצוגת אוקטבות 1:1 , 1:3 
 • Ln View : פרמטרים של חישובים סטטיסטיים. המידע מוצג כאשר מתבצעת מדידה. מעל 28 נתונים יכולים להיות מוצגים יחד עם ערך מחושב של Ln. 
 • Dose View: ערך של חשיפה של העובד (דוזה) לרעש.
 • ENVIRONMENTAL VIEW: רשימת ערכי המדידה הקשורים לרעש סביבתי 

הכירו את מדי רעש שלנו דגם OPTIMUS ודוזימטרים DoseBadge

ערכה של מד רעש מקצועי תקני דגם Optimus red
ערכה של מד רעש מקצועי תקני דגם Optimus red
מד רעש דגם OPTIMUS
מד רעש דגם OPTIMUS

מהם הפרמטרים שניתן למדוד על ידי מדי רעש דגם OPTIMUS ודוזימטרים Dosebadge?

 • % DOSE – כמות חשיפה של העובד לרעש במשך 8 שעות
 • 115dBA – האם רמה של 115 דציבל נמדדה 
 • ACGIH – מדידה לפי סטנדרטים של ארגון ה ACGIH עבור  Lavg,TWA,DOSE,Est.Dose
 • A-weighted Octave Band Leq,1s : מדידה של אוקטבה 1:1 לפי משקולת תדר A
 • A-weighted Octave Band Leq,t: הצגה גראפית של אוקטבה 1:1  בזמן מדידה כולל תצוגה של LAeq עבור כל תדר
 • A -weighted Octave Band LF: אוקטבה 1:1 מוצגת גראפית על פי משקולת תדרים A
 • A -weighted Third Octave Band LEq,1s: אוקטבה 1:3  על פי משקולת תדרים A
 • C-A : תצוגה של ערכי LCeq-LAeq לפי משך זמן מדידה. פרמטר זה מיועד לזיהוי אמצעי הגנה המתאים לפי שיטה HML
 • Criterion level of CL: עוצמה המקסימלית של Leq המותרת במשך 8 שעות  בארץ ערך זה שווה ל 85 דציבל
 • Criterion Time or CT : משך הזמן בו הדוזימטר או מד רעש מחשבים את ערכי החשיפה
 • (dB(C,Z,A: סטנדרט מדידה של תדרי A,C,Z ביחידות דציבל
 • Est Dose%:  הערכה מחושבת של כמות חשיפה DOSE במשך 8 שעות
 • Exchange Rate Q : עלייה בעוצמת רעש פי 2 . בארץ ערך זה הינו שווה ל -3 

לרשימת הפרמטרים המלאה עבור כל מכשיר פנו אלינו – נשמח לעזור

מהם ואילו תקנים וסטנדרטים קיימים במדי רעש?

לפי נוהל מדידת רעש של משרד להגנת הסביבה הישראלי יש להשתמש במכשיר מסוג 0,1,2 לפי דרישות תקן IEC 61672 של נציבות הבין לאומית לאקטרומכניקה משנת 2013.

המד רעש חייב במכשיר כיול מד רעש

יש להשתמש בחצובה עליה להתקין את המד רעש.

להורדת הנוהל המלא ניתן ללחוץ כאן.

חשוב לשים לב  גם לתקנות מניעת מפגעים,מניעת רעש 1992 של משרד להגנת הסביבה אותם ניתן להוריד כאן. תקנות אילו מגדירות מהו רעש בלתי סביר, באילו שעות ומקומות חל איסור לגרום לרעש. לדגומא: באזורי מגורים, מכונות,שיפוצים ותיקונים,בנייה,פריקה וטעינה של סחורות,נפצים וזיקוקים, רעש ממזגנים,רעש מכלי נגינה,רמקולים,מערכות אזעקה ואחרים.

 • כל המדי רעש והדוזימטרים לרעש שלנו עומדים בתקן ודרישות למדידת רעש בארץ לפי תקן 61672 . 

 • כל מד רעש שאנו משווקים כולל גם מכשיר כיול לרעש 

 • למעבדות ובודקים מוסמכים כל מכשיר רעש שלנו יסופק עם תעודת כיול ממעבדה מוסמכת לפי תקן ISO-17025

מושגים ומונחים במדידת רעש

 • Acoustic Calibrator-מכייל רעש: זהו מכשיר בפני עצמו אשר מהווה מקור ייחוס למד רעש אשר מיועד לצורך כיול ובדיקה של מד רעש או דוזימטר לרעש
 • AUDIO QUALITY: איכות הקלטה אשר ניתן לשינוי בדגמים של מדי רעש שלנו OPTIMUS לערך סטנדרטי 16bit/16kHz או 32bit/96kHz
 • AUDIO RECORDING : מדי רעש שלנו מקליטים ושומרים את הקולות בזמן המדידה ,את כל הנתונים ניתן לשמוע בתוכנת הרעש NOISE TOOLS
 • BROADBAND : מדידת קול ורעש לפי סקאלות A ו C בדציבלים
 • CALIBRATED TO : רמה בה מד רעש מכוייל על ידי מכשיר כיול . בארץ ערך כיול הינו 114 דציבל
 • CALIBRATION OFFSET: ההבדל בין ערך כיול לערך הנמדד על ידי המכשיר
 • דציבל: יחידת מדידת רעש,קול. 
 • DYNAMIC RANGE: תחום דינמי של הרעש מוגדר כתחום הניתן למדידה בדיוק מוגדר של המכשיר והוא נמדד בדציבלים כמובן
 • FREE FIELD MICROPHONE: בתדר מעל 1kHz הגל קול הוא נמוך מידי עבור מיקרופון בגודל 1/2 אינטש ויגרום להפרעת המדידה – פרמטר זה מתקן את התופעה הזאת.
 • MICROPHONE CAPSULE: זהו חלק ממכשיר מדידה אשר הופך את הקול או הרעש לאות חשמלי אשר מוצג על גבי המכשיר
 • NOISE FLOOR :גבול ערכים נמוכים אשר נמדדים על ידי המכשיר. מתחץ לערך זה אין המכשיר מסוגל למדוד
 • OVERLOAD : הערך הנמדד גבוהה מידי עבור המכשיר למדידה
 • Pa – פסקל . יחידת מדידה של לחץ
 • PREAMPLIFIER: מעגל חשמלי אשר הופך ומגביר את האות הנמדד במיקרופון לאות חשמלי המוצג על תצוגת המכשיר