מכשירי מדידה ובקרה , יצור, יבוא, שיווק ומתן שרות טכני מלא