אימפקטור בע"מ

ציוד ומכשור לתחום הגזים, הבטיחות ואיכות הסביבה

גלאי TOC-903-X5 במצב התראה
גלאי גזים קבועים
רכזת גז דגם TOC-750 לחיבור עד 128 גלאים כתובתיים
מערכות גילוי וניטור גזים
מדידת ביוגז במטמנה בארץ על ידי אנלייזר RASI700
אנלייזרים לביוגז
גלאי גז נייד לבטיחות העובד
גלאי גזים ניידים
בדיקת מלכודות קיטור על ידי SONAPHONE
ציוד בקרה ומדידה צב"ד
אנלייזר למדידת גזי שריפה בעירה בגנרטורים וארובות
אנלייזרים לגזי פליטה וביוגז
מד חלקיקים דגם Air XD
מדי אבק וחלקיקים
מד רעש דציבלים דגם OPTIMUS RED
מדי רעש ודוזימטרים
WhatsApp chat