אימפקטור בע"מ

ציוד ומכשור לתחום הגזים, הבטיחות ואיכות הסביבה

כיצד למדוד מהירות זרימת אוויר? ספיקות? 

מומלץ להשתמש במכשיר למדידות מהירות אוויר ,זרימה וספיקות דגם:

  • 423
  • VA -11
  • VA-20 
 
מכשירים אלו נקראים גם אנמומטר.

 

מדידת זרימות אוויר וספיקות בתעלה

תקנות:

לפי נוהל המוסד לבטיחות וגהות:

"… יש לבצע מדידה של תנועת האוויר בגובה פני העובד ולבדוק האם זה יכול להשפיע על נוחות האקלימית של העובד ו"תחושת חנק"…"

לפי תקן ASHRAE55-1992: תנועת האוויר הממוצעת במקומות מאוכלסים

בחורף לא תעלה על ערך של  0.15 מטר לשנייה

בקיץ על ערך של 0.25 מטר לשנייה

קצב זרימת אוויר בתוך מבנים תתבצע בתוך תעלות אוורור, מערכות מיזוג חימום וקירור.

ערכי המדידה הינם ביחידות מטר לשנייה m/s.

הטכנולוגיות ומכשירים למדידת מהירות זרימת אוויר וספיקות:

קיימים מכשירים בעלי חיישן מסוג HOT WIRE או חיישן מסוג שבשבת רוח.

HOT-WIRE : אופן הפעולה של החיישן הינו בכך שאנו מודדים את הפרש טמפרטורה .

החיישן מחומם בערך ידוע וכאשר הוא ניצב מול זרימת האוויר טמפרטורה שלו יורדת וכך אנו יכולים לחשב את הפסד האנרגיה ולתרגם לערך מהירות הנמדד. 

שבשבת רוח

המדידה בעמדות עבודה ומשרדים תתבצע על די מכשיר דגם 423  בעל חיישן HOT-WIRE

 

חיישן מסוג HOT WIRE
חיישן מסוג HOT WIRE
מד מהירות זרימת אוויר דגם 423
מד מהירות זרימת אוויר דגם 423

המדידה בתעלות מיזוג אוויר על ידי מכשיר דגם VA-20 וחיישן שבשבת רוח: 

טווח מהירות זרימת אוויר תקין בתעלות מיזוג אוויר הינו 1-18 מטר לשנייה

יש לבצע את הבדיקה באמצעות שרוול דגם 423 אשר מוצמד לפתח התעלה כפי המתואר בציור:

מד מהירות וספיקת אוויר לתעלות מיזוג אוויר דגם VA-20
מד מהירות וספיקת אוויר לתעלות מיזוג אוויר דגם VA-20
פרוב הארכה למדידת מהירות וספיקות
פרוב הארכה למדידת מהירות וספיקות
מד מהירות וספיקת אוויר דגם VA-20
מד מהירות וספיקת אוויר דגם VA-20

המדידה במנדפים כימיים תתבצע על ידי דגם VA-11

בכל מנדף כימי מתבצעת עבודה מסוכנת.

בדרך כלל יש שימוש בחומרים מסוכנים לחיי האדם וקיים חשש כי הגזים יפלטו מחוץ למנדף ותהיה פגיעה בעובד.

לכן בכל מנדף כימי קיימת מערכת ליניקת אוויר (שאיבת אוויר)

 עלינו לבצע מדידה של מהירות שאיבה – יניקה לכל מנדף כימי על מנת להיות בטוחים כי הוא שמיש ובטוח לעבודה.

את הבדיקה אנו מבצעים בעזרת מכשיר מד מהירות בעל שבשבת דגם VA-11 בשני שלבים:

כאשר חלון המנדף פתוח 30 ס"מ וכשאר הוא בפתיחה מלאה.

הדרישה הינו כי מהירות יניקה מינימלית תהיה 0.5 מטר לשנייה.

ערך זה יקבע בסיום הבדיקה מהו גובה המקסימלי לפתיחת החלון  אשר יהיה בטיחותי לעובד. כמו כן בגובה זה תודבק מדבקה עם חץ בשני צדי המנדף.

מד מהירות זרימות אוויר דגם VA-11
מד מהירות זרימות אוויר דגם VA-11

בבדיקה אנו נמדוד מהי מהירות זרימת אוויר בתוך המנדף.

את הבדיקה נבצע על ידי מכשיר בעל שבשבת דגם VA-11. 

טווח התקין של מהירות אוויר במנדפים הינו 0.5-0.75 מטר לשנייה

לפי התקן יש לשים לב לסוג המנדף TYPE A או TYPE B. 

A – נדרשת מהירות אספקת אוויר בתחום 0.45 מטר לשנייה עם שגיאה מותרת של 20% לכל כיוון

B – נדרשת מהירות אספקת אוויר בתחום 0.3 מטר לשנייה   עם שגיאה מותרת של 10% לכל כיוון

בסיום יש לבצע חישוב ממוצע של כל המדידות אשר התבצעו לאורך מספר נקודות בשטח של המנדף. 

מדידת זרימת אוויר במנדף כימי

מכשירים מומלצים למדידת מהירות זרימה, לחצים וספיקות אוויר

WhatsApp chat