מד מהירות זרימת אוויר, מד ספיקות אוויר, מד מהירות רוח מחיר וכל ההבדלים

מהו מד מהירות זרימת אוויר? המכשיר המיועד למדידת מהירות רוח.

בתוך מבנים, ניתן לבצע עם המכשיר מדידות של מהירות אוויר וזרימת אוויר למגוון רחב של צרכים:

מדידת זרימת אוויר בעמדות עבודה ומשרדים על די דגם 423 : לפי נוהל המוסד לבטיחות וגהות יש לבצע מדידה של תנועת האוויר בגובה פני העובד ולבדוק האם זה יכול להשפיע על נוחות האקלימית של העובד ותחושת חוסר נוחות של "תחושת חנק" במקרה של תנועה נמוכה או ל"רוח פרצים" וקירור לא רצוי של איברים במקרה של תנועה מהירה מידי. 

לחצו כאן למעבר ישיר לנוהל בטיחות וגהות במשרדים של מוסד לבטיחות וגיהות

לפי תקן ASHRAE55-1992  תנועת האוויר הממוצעת במקומות מאוכלסים בחורף לא תעלה על ערך של  0.15 מטר לשניה ובקיץ על ערך של 0.25 מטר לשניה

קצב זרימת אוויר בתוך מבנים מתבצע בתוך תעלות איוורור,מערכות מיזוג חימום וקירור. ערכי המדידה הינם ביחידות מטר לשנייה m/s.

הטכנולוגיה למדידת מהירות אוויר: לצורך מדידה זו אנו משתמשים במכשיר בעל חיישן מסוג HOT WIRE. אופן הפעולה של החיישן הינו בכך שאנו מודדים את הפרש טמפרטורה . החיישן מחומם בערך ידוע וכאשר הוא ניצב מול זרימת האוויר טמפרטורה שלו יורדת וכך אנו יכולים לחשב את הפסד האנרגיה ולתרגם לערך מהירות הנמדד. 

מדידת זרימות וספיקות אוויר במערכות של תעלות איוורור ומיזוג אוויר על ידי מכשיר דגם VA-20: 

טווח מהירות זרימת אוויר בתעלות מיזוג אוויר הינו 1-18 מטר לשנייה ויש לבצע את הבדיקה באמצעות שרוול אשר מומצד לפתח התעלה.423

מדידת ספיקות וזרימות אוויר במנדפים כימיים:

בכל מנדף כימי מתבצעת עבודה מסוכנת בשימוש בחומרים מסוכנים לחיי האדם וקיים חשש כי הגזים יפלטו מחוץ למנדף ותהיה פגיעה בעובד. בכל מנדף כימי קיימת יניקת אוויר (שאיבת אוויר) לכן עלינו לבצע מדידה של מהירות שאיבה-יניקה לכל מנדף כימי על מנת להיות בטוחים כי הוא שמיש ובטוח לעבודה.

בדיקת יניקה-שאיבת אוויר

את הבדיקה אנו מבצעים בעזרת מכשיר מד מהירות בעל שבשבת דגם VA-11 בשני שלבים: כאשר חלון המנדף פתוח 30 ס"מ וכשאר הוא בפתיחה מלאה.

הדרישה הינו כי מהירות יניקה מינימלית תהיה 0.5 מטר לשניה. ערך זה יקבע בסיום הבדיקה מהו גובה המקסימלי לפתיחת החלון  אשר יהיה בטיחותי לעובד. כמו כן בגובה זה תודבק מדבקה עם חץ בשני צידי המנדף.

 

בדיקת מהירות אוויר במנדף

בבדיקה זאת אנו נמדוד מהי מהירות זרימת אוויר בתוך המנדף. את הבדיקה נבצע על ידי מכשיר בעל שבשבת דגם VA-11. 

טווח האופייני של מהירות אוויר במנדפים הינו 0.5-0.75 מטר לשניה

לפי התקן יש לשים לב לסוג המנדף TYPE A או TYPE B. 

A – נדרשת מהירות אספקת אוויר בתחום 0.45 מטר לשניה   עם שגיאה מותרת של 20% לכל כיוון

B – נדרשת מהירות אספקת אוויר בתחום 0.3 מטר לשניה   עם שגיאה מותרת של 10% לכל כיוון

בסיום יש לבצע חישוב ממוצע של כל המדידות אשר התבצעו לאורך מספר נקודות בשטח של המנדף. 

בחלק זה תמצאו מוצרים למדידת לחצים,צינורות פיטו,ברומטרים,מדידת הפרשי לחצים,מדידת ספיקות ,מדידת כיוון ומהירות רוח, מדידת זרימה אולטרסוני בצינורות ועוד