אימפקטור בע"מ

ציוד ומכשור לתחום הגזים, הבטיחות ואיכות הסביבה

סוגים של גלאי גז,שימושים מחיר ואפליקציות בתעשיות

גלאי גז לתעשיית המים, טיפול במים: בתהליכי ניקוי מים ומיוחד מי ביוב קיימת דרישה לסינון פליטות של מימן גופרתי H2S לאוויר. ערכי הפליטה לאחר הסינון של הגז צריך להיות קרוב לאפס . אם לא אזי תהליך הסינון אינו תקין. נהוג לבצע מדידה של גז H2S לפני התהליך הניקוי ואחרי על מנת לראות את יעילות המערכת הסינון והפילטרים. במערכות סינון בדרך כלל יש שימוש בחומרים כימיים . הדבר גורם לרמות לחות גבוהות במיוחד לכן יש לדאוג שהגלאי יהיה עמיד בלחויות גבוהות. באמצעות גלאי דגם ,TOCSIN 920 ובקר גז דגם 903 ניתן לבקר על ריכוז הגזים הנפלטים לאוויר: מתאן CH4, מימן גופרתי H2S,חוסר חמצן O2. 

 

גלאי גז למדידת איכות אוויר במבנים: כשאנו נושמים אנו מייצרים פחמן דו חמצני CO2. גז זה הינו הגורם המרכזי לחשיבות הבטחת איכות אוויר גבוהה בתוך מבנים בהם כמות האנשים השוהים בו גבוהה כגון: משרדים, בתי חולים,מוסדות ממשלתיים, חברות וארגונים. רמות התקינות של פחמן דו חמצני בחדר הינם 400ppm . במקומות בהם יש הרבה בני אדם רמות אלו יכולות להגיע ל 1000ppm ויהיו מסוכנות ללא הפעלת אמצעי איוורור נכונים. רמות הגז CO2 ברמות 1000-5000ppm  יגרמו לכאבי ראש,חוסר ריכוז העובדים ולאיכות אוויר ירודה ביותר . מושג הנקרא – "תסמונת הבנין החולה". אנו מציעים לבצע מדידה וניטור רציף של רמת פחמן דו חמצני CO2 , טמפרטורה ולחות בחדרים באמצעות גלאי דגם TOC-20 שלנו. הגלאי הינו עצמאי ואינו דורש פאנל בקרה. הוא כולל יציאות ממסר לצורך הפעלת התקנים חיצוניים כגון מזגן,איוורור,חלון. כמו כן גם יציאות אנלוגיות 4-20mA לחיבורו לכל מערכת מרכזית של בניין.   

 

גלאי גז למעבדות: מעבדה – יכולה להיות מקום מסוכן. החל מאיומים של גזים נפיצים ועד לסכנות ביולוגיות. לכן עלינו להתגונן ולעבוד באופן בטוח על פי תקנים והוראות הבטיחות. גזים כשלעצמם עלולים להיות מסוכנים במיוחד אלו המכילים כלור ותחמוצות חמצן אשר רעילות ונפיצות. אפילו גזים כמו חנקן וארגון אשר מחשבים לגזים אינרטיים ( לא מייצרים תגובה כימית בתנאים מסויימים) עדיין יכולים להוות סכנה של ממש כגון דליפות של חנקו יגרמו לירידה משמעותית ברמת החמצן. איום נוסף במעבדות הינו בגזים נפיצים אשר יכולים לגרום לפיצוץ. גזים אלו בדרך כלל מאוחסנים בבלוני גז ותחזוקה או אחסון לקוי עלול לגרום לדליפה. חשוב לזכור שגם דליפה של בלון המכיל חמצן יגרום לאוויר רוויה של חמצן ועלול להחפיל את הסכנה של נפיצות מגזים שונים.  גזים שונים גורמים להרעלה לדוגמא : CO פחמן חד חמצני ,  נייטרוס אוקסיד N2O . לכל גז רעיל יש תקן לחשיפה קצרה של 15 דקות STEL או חשיפה ארוכה בת 8 שעות LTEL. לפי תקנים של בטיחות אין לחשוף את האדם לרמות נמוכות של גזים רעילים מרמות STEL ו LTEL.

הפתרון שלנו בנושא גילוי גזים במעבדות מתקדם במדידה של דליפות ברמות נמוכות וריכוזים נמוכים. יש צורך להתקין ולחזק מערכת מתאימה לגילוי גזים במעבדה. מערכות אלו יכללו התראה ויזואלית הכוללת סירנה. מספר חיישנים-גלאים לגזים שונים ואופציה לחיבור למערכות של כיבוי אש לדוגמא. 

 

 

גלאי גז למבשלות : במבשלות בירה,יין ומפעלי מילוי יש לא מעט סכנות לחשיפה לגזים. בעיקר מדובר על גז אטנול ETHANOL הקיים בייצור וסטריליזציה.פחמן דו חמצני CO2 קיים בעיקר במבשלות ומפעלי מילוי בקבוקים. חנקן N2 עלול להיות גורם לחנק במידה וקיימת דליפה. אנו מציעים לבצע מדידה של גזים אלו על ידי גלאי TOCSIN102 אשר מוגן ומאושר להתקנה באזורים נפיצים ATEX  או TOC-30 המיועד להתקנות באזורים בהם אין חשש לפיצוץ. 

WhatsApp chat