אימפקטור בע"מ

ציוד ומכשור לתחום הגזים, הבטיחות ואיכות הסביבה

מהו מקום חלל מוקף?

ההגדרה מנוסחת לפי פקודת הבטיחות בעבודה 1970 : "כל מקום, תא, חדר ,בור, מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה".

דוגמאות לחלל מוקף:

 • מנהרות
 • בארות
 • בורות
 • מקררים
 • הטענת ספינות
 • מרתפים
 • מכלים
 • תעלות ביוב
 • סילואים
 • כספות
 • תעלות פתוחות

מהם הסכנות בחלל מוקף? 

 • אש או התפוצצות כתוצאה מהימצאות גזים נפיצים 
 • איבוד הכרה ,חנק כתוצאה מחוסר בחמצן
 • פגיעה או מוות בהתאם לסוג מזהם בסביבה לדוגמא גזים רעילים
 • עודף חמצן – אווירה עשירה מידי של חמצן על ידי דליפת חמצן מגליל לדוגמא . בהמצאות גזים דליקים במקום תהווה סיכון להיווצרות של אש.
 • זרימה של נוזלים ומוצקים שונים לתוך חלל מוקף –  לדוגמא אבקות, גרעינים
 • חום גבוה – במקום סגור עולה הסכנה לקבלת מכת חום. במיוחד אם העובד לבוש בבגדים סגורים. חוסר צינון של המקום עלול להגדיל את החום .
 • עבודות במתכת דורשות זהירות מרובה על מנת שלא יוצרו שבבים, אבק, ניצוצות
 •  קושי בחילוץ של הנפגעים – עקב פתחים צרים הימלטות או חילות קשים מאוד
 • פעולת ריתוך מחייב הכנות מראש לפי תקן ישראלי לריתוך 4348 חלק 1
 • סגנות נוספות כגון: נפילה, החלקה, קרינה, דליפת גזים ועוד
כניסה לחלל מוקף
כניסה לחלל מוקף
גלאי גז לחלל מוקף דגם QGM
לחלל מוקף רק עם גלאי QGM

מהם התקנות לעבודה בחלל מוקף?

כאשר יש צורך להיכנס חלל מוקף , תדירות הכניסה תהיה קטנה ככל הניתן.

ראשית יש לנטר את המקום מבחוץ לפני כניסה מהימצאות של גזים.

את הניטור ניתן לבצע על ידי 2 אפשרויות:

 1. על ידי גלאי נייד דגם QGM – יש להוריד את הגלאי עם חבל לתוך החלל מוקף
 2. על ידי גלאי נייד דגם POLI או MGC-PUMP – הורדת צינורית דיגום לתוף הבור בלבד 
בדיקת גז לפני כניסה לחלל מוקף
בדיקת גז לפני כניסה לחלל מוקף
גלאי 4 גזים דגם QGM
גלאי לכניסה לחלל מוקף דגם QGM

טיפ ואביזר חובה לגלאי!!

בשימוש בגלאי עם משאבה פנימית, אנו נזרוק צינורית ובקצה שלה נחבר את הכדור הצף.

הכדור תמיד יצוף במידה ויהיו נוזלים בקרקעית של הבור.

הצינורית המחוברת לכדור תשאב תמיד מהאוויר ולא מתוך הנוזל.

המטרה היא לשמור על הגלאי שלא יכנסו נוזלים לתוכו ויפגעו בו.

כדור צף לגלאי עם משאבה
כדור צף לגלאי עם משאבה

בניטור של המזהמים בחלל מוקף אנו נבדוק את הגזים הבאים:

 • חוסר חמצן O2
 • מימן גופרתי H2S
 • כל סוגי הגזים הנפיצים : כגון גפ"מ, מימן, מתאן ועוד
 • פחמן חד חמצני CO
 • יש לשקול גם מדידה של חומרים אורגניים ( על ידי גלאי NEO) 
 • דו תחמוצת הפחמן CO2 .


רמת החמצן התקינה הינה 21%

המינימום לכניסה בטוחה הינו מעל 19.5%.

חמצן ברמה של 16% תגרום לנשימה מוחלשת וכושר שיפוט לקוי.

מעל 23%  תחשב הסביבה מועשרת בחמצן.

חמצן ברמה של מתחת ל 10% תגרום קשיים בנשימה ואף מוות תוך דקות ספורות


תנאים לכניסה לחלל מוקף ללא צורך בציוד נשימה

 • קבלת היתר בכתב בלבד 
 • רמת החמצן מעל 19.5% ולא יותר מ 23%
 • ריכוז החומרים האורגניים כולל פחממנים מתאימים לפי דרישות החוק ולא עולים על ערכי TLV ו TWA שנקבעו לכל חומר
 • רמת אדים דליקים פחות מ 10%LEL
 • מצב הפיזי מאפשר כניסה בטוחה

ציוד נדרש לעבודה בחלל מוקף

הציוד צריך להיות מותאם לאחר ביצוע ניהול סיכונים שבוצע במקום.

בדרך כלל הציוד חייב לכלול אספקה עצמית של אוויר או חמצן בלחץ לפניו של העובד.

סוגים של ציודים:

 • ציוד עם אספקת אוויר עצמית SCBA
 • ציוד עם אספקת אוויר על ידי צינור ממדחס חיצוני או מפוח
 • ציוד נשימה להימלטות – משמש רק להמלטות ולא לעבודות
 
ציוד נלווה:

 • חצובה וכננת לירידה לבורות
 • ערכת עזרה ראשונה
 • שילוט
 • נעלי בטיחות ובגדי עבודה
ציוד לעבודה בחלל מוקף
WhatsApp chat