ווסתי לחץ

ווסתי לחץ לגז , רגולטורים לגז – מיועדים לחיבור לבלוני גזי כיול חד פעמיים בעלי מחבר מסוג C10.

הוסתים העשויים מנירוסטה ומיועדים למגוון רחב של גזים קורוזיביים כגון HCL, CL2 .

מגוון הוסתים כוללים שעון המראה את הלחץ במיכל ובעלי זרימה קבוע של 0.5-5 ליטר לדקה.


יש ללחוץ כאן כדי להוריד את הקובץ