ספר רמות החשיפה

ספר תקני רמות החשיפה לשנת 2019

ספר תקני רמות החשיפה במהדורת 2019 הינו מדריך המלא אשר אומץ על ידי רוב המדינות בעולם אשר מכיל את רמות החשיפה המותרות לכימיקלים באזורי עבודה .

בספרון ניתן למצוא את רמות החשיפה TLV המוגדרות עבור מעל 700 כימיקלים שונים . כמו כן ,הגדרות עבור מעל 80 רמות חשיפה לחומרים ביולוגיים BELs .

המידע בספר מסודר באופן נגיש וקל למציאת הכימיקל הרצוי.